Příprava na CT vyšetření u pacientů s diabetem

Zveřejněno dne

Příprava na CT vyšetření u pacientů s diabetem, kteří užívající metforminová perorální antidiabetika:

metformin, adimet, avandamet, competact,diaphage, eucreas, glibomet, glucovance, gluformin, janumet, langerin, metfirex, metfogamma, normaglyc, siofor, stadamet

Při předpokládaném použití kontrastní látky je nutné tyto léky vysadit a pacienty ev. převést na inzulín. Vysazení léku je vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem na 24 hodin před a 24 hodin po aplikaci kontrastní látky do žíly z důvodu možného poškození ledvin. Velmi důležitá je hydratace pacienta po CT vyšetření!