Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

Zveřejněno dne

Ing. Martin Fůs, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze

Patří mezi vynikající absolventy se schopností aplikovat teoretické vědomosti v rámci praktického využití v nových technologiích, což prokázal ve své diplomové práci. Podařilo se mu vyvinout, realizovat a ověřit návrh programu pro zdokonalení virtuálního navigačního systému používaného při operaci katarakty, čímž bylo docíleno objektivizace pooperační diagnostiky pacientů s implantovanou intraokulární torickou čočkou.

Během studia se účastnil domácích i zahraničních konferencí. Na Fóru optiky a optometrie 2017 a konferenci Instruments and Methods for Biology and Medicine 2016 a 2017 byly jeho příspěvky vyhodnoceny jako nejlepší ve studentské sekci.

Ing. Martin Fůs