Pilotní projekt VZP ČR a Kliniky JL, s.r.o. - CT virtuální kolonoskopie

Zveřejněno dne

Ročně je kolorektální karcinom diagnostikován u 8 tisíc pacientů a poloviční počet na něj umírá. Cílem pilotního projektu CT virtuální kolonoskopie je ověřit, že i u pacientů v ČR, kde je incidence kolorektálního karcinomu jedna z nejvyšších v na světě, je virtuální kolonoskopie schopna efektivně rozpoznat polypy a nádory tlustého střeva v případech, kdy je endoskopická kolonoskopie kontraindikována, nekompletní, nebo ji pacient odmítá. Chceme tím rozšířit nabídku prevence a časného záchytu rakoviny tlustého střeva.

Cílovou skupinou jsou klienti VZP dle níže uvedených vstupních kritérií. Vyšetření je u klientů VZP prováděno zdarma, bez finanční spoluúčasti klienta. K vyšetření CT virtuální kolonoskopie je zapotřebí poukaz (žádanka) od indikujícího lékaře. Tento výkon nebude indikujícímu lékaři přiřazen k regulacím.