Lucie Rathová

MUDr. Lucie Rathová

Oddělení: Ušní nosní krční

Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství na UK v Praze v roce 1990 nastoupila na oddělení ORL na klinice 1. LF UK v Praze. V roce 1994 složila úspěšně atestaci z otorhinolaryngologie I. stupně a v roce 2003 atestaci z z otorhinolaryngologie II. stupně. Od roku 2010 působí na Klinice JL. Zabývá se také přednáškovou činností v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů pořádané Českou lékařskou komorou a I. lékařskou fakultou UK. Je členkou České lékařské komory, členkou České lékařské společnosti JEP a členkou České společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku.