Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová CSc.

Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová CSc.

Oddělení: Oční

se specializuje na onemocnění zadního segmentu oka, zejména na diabetické oční komplikace a na vitreoretinální chirurgii. Absolvovala obor všeobecného lékařství na 1. LF UK v roce 1974, od roku 1975 dosud pracuje na Oční klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v letech 1983-1994 získala zkušenosti na prestižních očních klinikách v zahraničí, např. v SSSR (Moskva, Oděsa, Almaty), v Německu (Magdeburg,Tübingen, Kolín nad Rýnem) a v Belgii (Antverpy). V roce 1994 obhájila kandidátskou disertační práci na téma Dlouhodobé výsledky a rizikové faktory vitrektomie u diabetického odchlípení sítnice, v roce 2002 se stala docentkou po obhajobě habilitační práce Vitrektomie v léčbě proliferativní diabetické retinopatie a trakčních onemocnění makuly.V letech 2004-2016 byla přednostkou Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dlouhodobě byla spoluřešitelkou výzkumných projektů, např. Státní výzkumný program: Prevence a léčba diabetické retinopatie (1984-1988), VZ MSM (2005-2010), PRVOUK (2012-2016), PROGRES Q25 (2017- dosud), grantů (GAČR a IGA MZ ČR) a klinických studií.V letech 2006-2008 byla lektorkou Pražského centra virtuální oftalmochirurgie (grant EU, pracoviště FN Motol). Podílí se na pregraduální výuce studentů 1. LF UK a studentů ČVÚT. Publikovala více než 80 výzkumných prací. Je členkou ČOS, ČGS, ČVRS, EVRS. Od roku 2017 pracuje také na klinice JL v Praze.