Petr Lepší

MUDr. Petr Lepší

Oddělení: Interna, Kardiologie

1980 ukončil studia na Lékařské fakultě UK Hradec Králové,1984 získal 1.atestaci z interny a 1993 i druhou, 2003 pak atestaci z kardiologie. Po promoci 2 roky pracoval na interní klinice UK v Hradci Králové, 4 roky jako praktický lékař ve Staré Boleslavi. Od 1986 do 1994 pracoval jako internista na 1. interním odd. ÚVN Praha, od 1989 zde jako ordinář pro angiologii. V letech 1994-5 byl jako internista a angiolog v soukromém zdravotnickém zařízení v Chrudimi, v letech 1995-2003 jako kardiolog a angiolog na kardiologickém odd. nemocnice na Homolce. Od roku 2003 pracuje jako vedoucí lékař ambulantní části Rehabilitační kliniky Malvazinky v Praze a od roku 2007 jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči. Od 1.1.2010 nastoupil jako kardiolog na Kliniku JL. Absolvoval specializační kurzy v angiologii, ultrazvukové diagnostice tepenného systému a echokardiografii. Je členem ČLK, České angiologické společnosti, České kardiologické společnosti a Spolku českých lékařů v Praze. Je členem ČLK, České angiologické společnosti, České kardiologické společnosti a Spolku českých lékařů v Praze.