Martin Kynčl

MUDr. Martin Kynčl

Oddělení: Magnetická rezonance

1994 ukončil studia na 2.lékařské fakultě UK v Praze , v roce 1997 složil 1.atestaci a v roce 2001 atestaci 2.stupně z radiodiagnostiky. Od 1994 dosud pracuje na Klinice zobrazovacích metod v Motole jako asistent 2.lékařské fakulty UK. V roce 1997 byl ¾ roku na stáži v Paříži se zaměřením na pediatrickou neuroradiologii, v dalších letech se účastnil postgraduálních kurzů na Slovensku, ve Francii, v Dánsku a Rakousku. V roce 2002 absolvoval kurz MRI v oboru kardio v Basileji ve Švýcarsku. Od 2003 vyjíždí na krátkodobé pobyty jako konzultant v oboru pediatrická radiologie a neuroradiologie na univerzitní nemocnici ve Švédsku. Je členem České neuroradiologické společnosti, Švédské neuroradiologické společnosti a Evropské radiologické společnosti.