Marcela Dvořáková

MUDr. Marcela Dvořáková

Oddělení: Magnetická rezonance

Studium na 3. LF UK v Praze ukončila v roce 1996. Atestaci 1.stupně z radiodiagnostiky složila v roce 1999, atestaci 2. stupně v roce 2002. Od roku 1996 až dosud pracuje na Klinice zobrazovacích metod FN v Motole, věnuje se zejména pediatrické radiodiagnostice.