Ivan Kolář

MUDr. Ivan Kolář

Oddělení: Magnetická rezonance

Studium na Lékařské fakultě UJEP, nyní Masarykovy univerzity v Brně ukončil v roce 1987. Atestaci 1.stupně z radiodiagnostiky složil v roce 1994, atestaci 2. stupně v roce 1998. Po zkušenostech z několika okresních nemocnic pracuje od roku 1996 dosud na Klinice zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Motole. Současně je vedoucím lékařem magnetické rezonance Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Je členem České radiologické společnosti a Evropské společnosti pro magnetickou rezonanci v medicíně a biologii.