Radko Kříž

MUDr. Radko Kříž

Oddělení: Počítačová tomografie

V roce 1986 ukončil studium na Vojenské lékařské akademii J. E. Purkyně v Hradci Králové. V období 1986 - 1988 specializační průprava pro atestaci ze Všeobecného lékařství na klinických odděleních ÚVN Praha. V letech 1990 až 1993 působil jako rentgenolog Ústavu leteckého zdravotnictví, Praha. Atestaci ze všeobecného lékařství I. stupně absolvoval v roce 1991. Atestaci z radiodiagnostiky I. stupně složil v roce 1993 a v roce 1998 atestaci z radiodiagnostiky II. stupně. Od roku 1993 až dosud pracuje na radiodiagnostickém oddělení nemocnice Na Homolce, kde se od roku 1994 systematicky zabývá realizací a rozvojem praktického uplatňování minimálně invazivních léčebných výkonů (perkutálních a endovaskulárních) pod kontrolou různých zobrazovacích modalit (RTG,DSA,CT,UZ).