Nora Profantová

MUDr. Nora Profantová

Oddělení: Magnetická rezonance, Počítačová tomografie

V roce 2005 ukončila studium na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2006 pracuje jako lékařka na oddělení radiodiagnostiky UVN v Praze. V roce 2010 zahájila doktorské studium na 2. LF UK v oboru Zobrazovací metody v lékařství a v roce 2012 složila atestaci z radiodiagnostiky. Od roku 2012 úspešně absolvovala několik kurzů v rámci přípravy na Evropskou neuroradiologickou atestaci. Specializuje se na neuroradiologii a kardio diagnostiku. Absolvovala několik postgraduálních kurzů v USA, Holandsku, Řecku, Turecku a na Slovensku.