Hana Jiřičková

MUDr. Hana Jiřičková

Oddělení: Počítačová tomografie

V roce 1994 ukončila studium na 1. LF UK v Praze. Atestaci z radiodiagnostiky a zobrazovacích metod složila v r. 2001. Specializovanou způsobilost lékaře radiologie a zobrazovacích metod získala v r. 2006. Od r. 1994-1996 pracovala jako sekundární lékařka na radiologickém oddělení nemocnice Kladno,od r. 1996-2007 v nemocnici Na Františku, od r. 2007-2008 v Rehabilitační klinice Malvazinky,od r. 2008 dosud pracuje ve společnosti Medicon a.s., kde se věnuje MR a CT diagnostice.