Tomáš Belšan

MUDr. Tomáš Belšan, CSc.

Oddělení: Magnetická rezonance

V roce 1990 nastoupil na Radiodiagnostickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v letech 1997 - 2004 působil na Klinice zobrazovacích metod FN Motol. Opakovaně působí jako neuroradiolog v Univerzitní nemocnici ve švédském Umeå. Od roku 2005 pracuje na Radiodiagnostickém oddělení ÚVN v Praze, nyní ve funkci primáře. Věnuje se především neuroradiologii, intervenční radiologii, diagnostice pohybového aparátu, diagnostice v gynekologii a gastroenterologii. Je externím učitelem na I. i II. lékařské fakultě UK Praha.