Roman Kučera

MUDr. Roman Kučera

Oddělení: Chirurgie páteře

Zaměstnání:

 • od 8/1999 - Neurochirurgické odd., NsP Na Homolce

Vzdělání:

 • 1993 - maturita (Gymnázium Litoměřická, Praha)
 • 1993 - 1999- 1. LF UK (všeobecné lékařství) v Praze
 • 1999 - promoce na 1. LF UK
 • 2002 - 1. atestace z oboru všeobecná chirurgie, Praha
 • 2006 - atestace z neurochirurgie

Odborné stáže a kurzy:

 • 1997 - Neurochirurgické odd., Klinikum der Christian-Albrechts Universität, Kiel, Německo
 • 2002 - European Association of Neurosurgical Societies (EANS) training course (1st), Prague, Czech Republic
 • 2003 – AO Spine Basic Course, Nijmegen, Netherland
 • 2003 – European Association of Neurosurgical Societies (EANS) training course (2nd), Bonn, Germany
 • 2004 – European Association of Neurosurgical Societies (EANS) training course (3rd), Budapest, Hungary
 • 2005 – European Association of Neurosurgical Societies (EANS) training course (4th), Thessaloniki, Greece
 • 2003 - 2006 - Postgraduální kurz v Neurochirurgii, Hradec Králové, Česká Republika
 • 2007 – AO spine Advanced Course Cervical Spine, Davos, Switzerland
 • 2009 – AO Spine Masters Symposium, Davos, Switzerland
 • 2009 – Regional Spine Symposium – Aging Spine, Prague, Czech Republic
 • 2012 – AO Spine Advanced Course, Degenerative Cervical Spine, deformities and tumors, Davos, Switzerland
 • 2013 – AO Spine Masters Symposium – Primary Tumors and Metastatic Disease, Prague, Czech Republic

Členství v odborných společnostech:

 • ČLS JEP
 • Česká neurochirurgická společnost
 • Česká spondylochirurgická společnost
 • AO Spine Society

Vědecká činnost:

 • 1996-1999 grant IGA MH – kombinované přístupy u CSM
 • 2002-2004 ABC versus CSLP study, investigator prof. W.I.Steudel
 • 2005 Active L prosthesis study

Publikační a prezentační činnost:

 • 56 přednášek v ČR
 • 18 přednášek v zahraničí
 • 7 publikací v odborných časopisech

Subspecializace:

 • kompletní spondylochirurgické zaměření na C, Th a LS úsek páteře, včetně rozsáhlých stabilizačních výkonů, náhrad meziobratlových plotének, kombinovaných přístupů – degenerativní onemocnění páteře, segmentální korekční operační výkony (deformity), MISS - miniinvazivní operační výkony, tumory