Jitka Návratová

MUDr. Jitka Návratová

Oddělení: Magnetická rezonance

Po absolvování na lékařské fakultě UP v Olomouci v roce 1993 nastoupila na radiologické oddělení Vítkovické nemocnice a.s., Ostrava. Atestaci I. stupně složila v roce 1998 a v roce 2003 pak atestaci II.stupně. V roce 2014 se stala vedoucím lékařem pracoviště MR, kde působí dodnes. Je členkou Radiologické společnosti ČLS JEP, ESR a specializuje se především na diagnostiku postižení muskuloskel. systému a neuroradiologii. Na Klinice JL oddělení magnetické rezonance je vedena jako externí pracovník lékař- radiolog od roku 2014.