Ludovít Hofmann Klzo

MUDr. Ludovít Klzo Ph.D

Oddělení: Magnetická rezonance, Počítačová tomografie

Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství na UK v Praze v roce 2000 absolvoval v roce 2008 Diagnostickou radiologii na Lékařské fakultě v Hradci Králové (Ph.D.). Od roku 2007 do roku 2014 pracoval jako vedoucí lékař oddělení MR ve FN Hradec Králové. Na Klinice JL působí od roku 2014 jako externí pracovník na oddělení magnetické rezonance jako odborný lékař- radiolog.