Blanka Prosová

MUDr. Blanka Prosová

Oddělení: Magnetická rezonance

Po ukončení studia na 2. Lékařské fakultě UK nastoupila v roce 1994 na Kliniku zobrazovacích metod FN Motol, kde na zkrácený úvazek působí dosud. Atestaci I. st. složila v roce 1997 a v r. 2008 získala specializovanou způsobilost v oboru radiodiagnostika. Absolvovala postgraduální kurzy v Rakousku, Anglii a na Slovensku. Bylo jí udělenou stipendium francouzské vlády pro 5 ti týdenní studijní pobyt v Hospital Necker v Paříži, se zaměřením na MR diagnostiku. Specializuje se na zobrazování muskuloskeletálního aparátu magnetickou rezonancí i sonograficky, dále na pediatrickou radiodiagnostiku, včetně prenatální MR. Hovoří anglicky / Cambridge certifikáty FCE a CAE složila v roce 2006 a 2008 /, francouzsky a španělsky.