Tomáš Viták

MUDr. Ing. Tomáš Viták PhD.

Oddělení: Magnetická rezonance

V roce 1995 ukončil studium na 1. lékařské fakultě UK v Praze, obor všebecné lékařství. Atestaci I. stupně v oboru RDG složil v roce 1998 a v roce 2003 atestaci II. stupně. Zůčastnil se mnoha zahraničních stáží. Na Klinice JL působí v oboru radiodiagnostika jako odborný asistent.

Dosažené vzdělání:

  • 1995 - 1.lékařská fakulta UK v Praze, obor všeobecného lékařství
  • 2004 - Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze
  • 1998 - 1. atestace v oboru RDG
  • 2003 - 2. atestace v oboru RDG
  • 2010 - PhD., v oboru RDG

Zahraniční stáže:

Consultant radiologist providing teleradiology service from the Birmingham office
4 Ways Healthcare , (later Care UK)
4 Ways Healthcare Limited
7, Marchmont Gate, Boundary Way
Hemel Hempstead, HP2 7BF, UK
MRI whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting,
CT whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting
Nov-Dec. 2008
Consultant radiologist providing teleradiology service from the Edimborough office
Expert Eye Ltd., Phase Three Complex, Scolocate, The Clocktower Estate
South Gyle Crescent, Edinburgh, EH12 9LB
Expert Eye, Edimborough
MRI neuro, musculosceletal reporting
Sept-Oct 2009 Consultant radiologist in the NHS WWGH
West Wales General Hospital, Dyfed
West Wales General Hospital, Carmarthen, SA31 2AF
MRI whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting,
CT whole body (neuro, musculosceletal, GIT) reporting
Plain films, IVU, BAE, US reporting, MDT meetings

Pedagogicko-výchovná činnost:

Vedení bakalářských prací
Oponent bakalářských prací
Člen zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Člen čestného akademického senátu promocí a imatrikulací