Jaroslava Benešová

MUDr. Jaroslava Benešová

Oddělení: Počítačová tomografie

V roce 1995 ukončila studium na lékařské fakultě UK v Plzni. Atestaci I. stupně v oboru radiodiagnostika složila v roce 1998 a v roce 2009 atestaci v oboru Radiologie a zobrazovací metody- specializovaná způsobilost v oboru. Od roku 1995 pracuje v Oblastní nemocnici Kladno, kde se věnuje celému spektru vyšetřovacích metod. Na Klinice JL pracuje od roku 2015 jako odborný lékař radiologie.