Šárka Horká

MUDr. Šárka Horká

Oddělení: Neurologie

Vzdělání

 • 1994 ukončení studia na 3.LF UK
 • 1994-2000 sekundární lékař nemocnice Litomyšl
 • 2000-2007 sekundární lékař nemocnice Příbram ,vedoucí elektrofyziologické laboratoře
 • 2000-2014 neurologická ambulance Medicon Praha 4
 • 1997 atestace I st. v oboru neurologie
 • 2000 licence pro výkon samostatné lékařské praxe v oboru neurologie
 • 2004 specializovaná způsobilost v oboru neurologie

Kurzy

 • 1998 kurs IPVZ elektromyografie a nervosvalových onemocnění
 • 1998 kurs evokovaných potenciálů
 • 2004 nástavbový kurs EMG technik
 • 2004 osvědčení k aplikaci botulotoxinu při léčbě fokálních spastických stavů
 • V letech 2001-2007 výuková činnost SZŠ Příbram, nástavbové obory

Člen ČLK, Česká neurologická společnost

Náplň činnosti -všeobecná neurologie se zaměřením na problematiku nervosvalových a neurodegenerativních onemocnění.