Často kladené otázky

Obsah této stránky se připravuje.

Výpočetní tomografie (dále jen CT)

je vyšetřovací metoda, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách (pojem "tomografie" znamená zobrazování v řezech). Využívá se při diagnostice široké škály chorob i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů. Největší nevýhodou tohoto vyšetření je, že vystavuje pacienta expozici ionizujícího záření. Proto smí být prováděno jen v indikovaných případech.

Nejčastěji kladené otázky

Co vzít s sebou na vyšetření:

Řádně vyplněnou žádanku (poukaz) na vyšetření. K CT vyšetření je vhodné dodat předcházející obrazovou i písemnou dokumentaci týkající se vyšetřované oblasti. K vyšetření je zapotřebí i platná kartička pojištěnce.

U zdravotně hendikepovaných nemocných je vítán doprovod další osoby, která je doprovodí na pracoviště a postará se o ně po vyšetření. Na našem pracovišti neprovádíme CT vyšetření v celkové anestezii.

Není při vyšetření nadměrný hluk či jiné nepříjemné pocity? Jak vypadá CT přístroj?

Během CT vyšetření není slyšet žádný silnější hluk nebo nepříjemné zvuky.Při nitrožilní aplikaci kontrastní látky, což je běžná součást CT vyšetření, může pacient pociťovat teplo po těle, nepříjemnou pachuť v ústech, pocit na močení či jiné nepříjemné pocity, které ale během několika minut zcela odezní.

CT přístroj je tvořen dvěma základními součástmi: Tzv. "gantry", což je prstenec ve kterém obíhá rentgenka - zdroj záření a detektory snímající prošlé záření. Tělo pacienta je při vyšetření uvnitř tohoto prstence. Pojízdný stůl, na kterém leží vyšetřovaný člověk a který s ním během vyšetření projíždí skrz gantry. Na rozdíl od magnetické rezonance (MR) zde není žádný dlouhý tunel a okolo pacienta je dostatek volného prostoru, nemusíte se bát, ani pokud trpíte klaustrofobií (strachem z malých uzavřených prostor).

Jak dlouho CT vyšetření trvá?

Délka vyšetření závisí na typu vyšetření, většinou se pohybuje od 10 minut do 15 minut. V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba před vyšetřením vypít kontrastní látku. Podle požadované oblasti vyšetření (horní břicho, pánev a pod.) pije pacient vodou rozředěnou kontrastní látku v množství 500 až 1500 ml během 30-60 minut před vyšetřením.

Průběh CT vyšetření:

Vyšetření provádí erudovaný radiologický asistent pod vedením lékaře - radiologa, který má zkušenosti s CT diagnostikou. Pacient musí odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení. Radiologický asistent uloží pacienta na stůl CT přístroje. V případě vyšetření vyžadujícího aplikaci kontrastní látky asistent či sestra zavede pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je během vyšetření aplikována automatickým injektorem - pumpou v určité fázi vyšetření. Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu. Celé vyšetření běžně trvá 10-15 minut. Po ukončení vyšetření sestra odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 20 minut v čekárně, aby mu mohla být v případě výskytu pozdějších komplikací poskytnuta náležitá lékařská péče. Velmi důležitá je následná hydratace pacienta po CT vyšetření.

Léčebné výkony pod CT kontrolou

Ozonoterapie - periradikulární terapie (cílené obstřiky nervového kořene PRT) směsí medicinálního kyslíku a ozónu

Vhodná je pomoc či odvoz pacienta druhou osobou, bezprostředně po výkonu nedoporučujeme řídit motorové vozidlo.

CT PRT

Vhodná je pomoc či odvoz pacienta druhou osobou, bezprostředně po výkonu nedoporučujeme řídit motorové vozidlo.

CT vertebroplastika

Mohu očekávat nějaké potíže po vyšetření na CT?

Klasické CT vyšetření nezanechává žádné stopy na těle. Kontrastní látka je po aplikaci ihned vylučována ledvinami. Pacient by měl po vyšetření vypít nejméně litr vody, aby se ledviny rychleji kontrastní látky zbavily. Vypitá kontrastní látky na vyšetření břicha či malé pánve se nevstřebává, ve velmi vzácných případech může způsobit jednorázový průjem. V případě vyšetření CT enterografie pije pacient Mannitol, po němž bývá pravidelně jako doprovodný jev průjem. Tento střevem nevstřebatelný cukr totiž průjem způsobuje.

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Výsledky vyšetření nejsou ihned po vyšetření k dispozici. Výsledkem vyšetření je několik stovek obrázků a jejich hodnocení je časově náročné, v případě komplikovaného nálezu je žádoucí zhodnotit výsledek více odborníky. Výsledky jsou dostupné nejpozději během několika dní. Pokud váš ošetřující lékař nepůsobí na Klinice JL, jsou mu výsledky zaslány poštou do jednoho týdne.

Obrazová dokumentace se uchovává v digitální podobě a lze ji na vyžádání lékaře elektronicky zaslat do nemocnice, která si vyšetření vyžádala. Za poplatek lze data zálohovat na CD.