Příprava a kontraindikace k CT vyšetření

Příprava:

O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař, ev přípravu konzultujte při rezervaci termínu na našem pracovišti.

U nativních vyšetření páteře, kostí a kloubů, vedlejších dutin nosních a kostí spánkových není žádná příprava nutná. Na vyšetření s kontrastní látkou, musí pacient před vyšetřením 4 hodiny lačnit. Riziko alergické reakce zcela vyloučit nelze. Proto je nutné vědět, zda pacient již v minulosti nějakou alergickou reakci měl. Personál je obeznámen s metodikou zvládání alergických reakcí.

Obvyklou medikaci smí pacient užít a může ji zapít douškem vody. Jedinou výjímkou jsou pacienti – diabetici, užívající metforminová perorální antidiabetika.

Příprava na CT vyšetření u pacientů s diabetem, kteří užívající metforminová perorální antidiabetika:

metformin, adimet, avandamet, competact,diaphage, eucreas, glibomet, glucovance, gluformin, glucophage, janumet, langerin, metfirex, metfogamma, normaglyc, siofor, stadamet ...

Při předpokládaném použití kontrastní látky je nutné tyto léky vysadit a pacienty ev. převést na inzulín. Vysazení léku je vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem na 24 hodin před a 24 hodin po aplikaci kontrastní látky do žíly z důvodu možného poškození ledvin. Velmi důležitá je hydratace pacienta po CT vyšetření!

V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba před vyšetřením vypít kontrastní látku. Podle požadované oblasti vyšetření (horní břicho, pánev atd.) pije pacient vodou rozředěnou kontrastní látku v množství 500 až 1500 ml během 30-60 minut před vyšetřením. Je nezbytně nutné, aby pacient dodržel tuto přípravu, celý objem je nutno vypít postupně během určené doby před vyšetřením, ne najednou. Poslední porci kontrastní látky (cca 100 ml) by měl dopíjet až před ulehnutím na stůl CT přístroje. Často je při CT vyšetření nutná aplikace jodové kontrastní látky do žíly.

Příprava na vyšetření CT kolonoskopie - zde

Příprava na vyšetření CT enterografie - zde

Kontraindikace (kdy se nesmí vyšetření provést) CT vyšetření:

Jde o rentgenové vyšetření, je zde riziko z ozáření RTG zářením podobné jako u jiných RTG vyšetření. Celková dávka záření závisí na typu vyšetření a rozsahu vyšetřované oblasti. V každém případě vás na vyšetření odesílající lékař musí ujistit, že provedení CT je nezbytně nutné pro zjištění nebo upřesnění diagnozy a další léčebný postup.

Po rentgenovém vyšetření trávicí trubice (žaludku, střeva – enteroklýza, irrigografie) je CT vyšetření břicha a pánve nepřínosné, protože baryová kontrastní látka používaná při těchto typech vyšetření znehodnocuje CT zobrazení. V tomto případě je před CT vyšetřením nutno střevo vyprázdnit. Stačí počkat několik dní, nebo použít projímadla.

Renální parametry:

Je potřeba doložit aktuální hodnotu kreatininu, výsledky nesmí být starší déle než 3 týdny a u zvýšených hodnot kreatininu vyžadujeme aktuální stav výsledků! Rizikové stavy kontrastní nefropatie (KN): KREA nad 132 µmol/l

Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky):

Je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (u těhotných lze provést jen v případě ohrožení života).

Vyšetření s kontrastní látkou:

Vyšetření nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky.

V následujících stavech může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace - vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologa, zajištění hemodialýzy atd.):

  • gravidita (těhotenství)

  • těžké formy polyvalentní alergie

  • renální insuficience (porucha vylučovací funkce ledvin)

  • neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy)

  • feochromocytom (nádor produkující katecholaminy).

Před vyšetřením je nutno cíleně pátrat a vyloučit či potvrdit přítomnost kontraindikací. Každý pacient je ošetřujícím lékařem poučen o rizicích nitrožilního podání kontrastní látky a v případě jejího předpokládaného podání během CT vyšetření si ošetřující lékař vyžádá a spolupodepíše pacientův písemný informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním. Při relativních kontraindikacích je nutno zvážit poměr rizika a zisku vyšetření.

Rizika CT vyšetření:

Nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky může mít nežádoucí účinky: návaly horka, pocení, nevolnost, zarudnutí, svědění, vyrážka a ve zcela výjimečných případech se může objevit i těžká alergická reakce charakteru anafylaktického šoku, vyžadující lékařskou péči a zcela výjimečně i hospitalizaci pacienta.