Přístrojové vybavení

CT přístroj - Ingenuity Core

Systém Ingenuity Core zvyšuje obrazovou kvalitu, významně snižuje dávku záření a přináší i nové technologie (iDose4 Premium, O-MAR, iPatient).

Philips Ingenuity Core, CT přístroj poslední generace, který využívá pokročilé 64řezové skenování. Skenování probíhá s využitím minimální dávky záření, které ale i přesto poskytuje záběry v maximální kvalitě. Je tomu díky nejnovější iterativní rekonstrukční technologii Philips IMR, která zlepšuje kontrastní rozlišení. Pomocí IMR lze dosáhnout až o 60-80 % nižší dávky záření, a současně zlepšit nízkokontrastní rozlišitelnost o 43-80 % při snížení nežádoucího šumu snímků o 70-83 % ve srovnání s běžnou technologií rekonstrukce (FBP – filtrovaná zpětná projekce). Systém Ingenuity Core zvyšuje obrazovou kvalitu, významně snižuje dávku záření a přináší i nové technologie (O-MAR, iPatient). O-MAR, nová funkce, nazvaná Metal Artifact Ruduction for Ortopedic (O-MAR, snížení kovových artefaktů u velkých ortopedických implantátů). Tento nový rekonstrukční algoritmus významně redukuje negativní vlivy velkých kovových ortopedických implantátů. Platforma iPatient přináší nová řešení pro usnadnění cíleného zobrazení pacienta, zjednodušuje za použití rekonstrukčních technik, vysokou kvalitu obrazu i při nízké dávce. Specificky pro jednotlivého pacienta. CT přístroj, je určený zejména na provádění diagnostických a léčebných výkonů, (které vyžadují kontrolu CT – např. obstřiky nervových kořenů).